Stresshåndtering

   SAM_0959

 stressHelbredelse

Jeg tilbyder dels kortere eller længere gruppeforløb, samt individuelle enkeltimer samt forløb hvor du kommer minimum 3 – 4 gange med 1 – 2 ugers mellemrum.

Grundet min lange erfaring og bredspektrede musisk-kreative indfaldsvinkel kan bare 3 sessioner gøre en kæmpe forskel. Alt efter din stress-situations sværhedsgrad planlægger vi evt. videre forløb over uger eller måneder – med individuelt aftalt mellemrum mellem sessionerne. Vi arbejder meget konkret praktisk og kropsligt, da et gennemgående tema for stressramte er, at I har mistet følingen med jeres krop og dermed jeres naturlige behov og grænsesætning.  I takt med at vi sammen får genoprettet den gode, frugtbare og altafgørende kropskontakt og selvomsorg begynder problemerne helt automatisk at smelte, som dug for solen og dit liv at organisere sig omkring dig på en ny og langt mere hensigtsmæssig, værdig og nærende måde.

De tre grundpiller i MIRAKA stresshåndteringen er: kropsforankring – selvfølelse og livsperspektiv,  og alle  forløbets aktiviteter relaterer omhyggeligt til bevidstgørelse omkring, styrkelse og optimering af disse 3 essentielle  faktorer.

I mine enkeltstående FriRums workshops indøver du effektive og dejlige afstresningsteknikker der kan frigøre og nære dig dybt. Se kalenderen for næste FriRums workshop.

Yderligere info og booking: MIRAKA  *  Wilsonsgade 17A *  5800 Nyborg * CVR: 25 98 50 95 * fastnet tlf. 633 10 799  * kontakt@kirsia.dk