5G frit samt

cikorie2

Vi ønsker 5G frit Danmark samt

  • Ny sundhedsvenlig kommunikationsteknologi og uafhængig risikovurdering, før den indføres
  • Øjeblikkelige foranstaltninger, der skal gælde som en overgangsordning: Massiv sænkning af grænseværdier, sendestyrke og strålingsbelastning til et biologisk forsvarligt niveau – ikke mindst på steder, hvor mennesker skal sove eller komme til kræfter efter sygdom.
  • Ingen yderligere udbygning af mobiltelefonteknologien og den trådløse teknologi generelt.
  • Medbestemmelse for lokale borgere og samfund ved planlægning af mobilantennernes placering – hvilket burde være en selvfølge i et demokrati.
  • Oplysning af befolkningen og navnlig brugerne af mobiltelefoner om sundhedsfaren ved elektromagnetiske felter, så der sikres en meget bevidst omgang med mobiltelefoner.
  • Forbud mod mobiltelefoner for børn, og brugsbegrænsning for unge.
  • Forbud mod brug af mobiltelefoner og ledningsfrie DECT telefoner i børnehaver, skoler, sygehuse, plejehjem, festlokaler og forsamlingshuse, offentlige bygninger og samfærdselsmidler – på linje med rygeforbud.
  • Mobiltelefonfrie områder på linje med bilfrie områder.
  • Revision af DECT-standarderne for ledningsfrie telefoner, for at reducere strålingsintensiteten og begrænse den til den tid hvor telefonen aktivt benyttes; og for at undgå den biologisk kritiske pulserende stråling.
  • Forskning uafhængig af industrien og med inddragelse af de mange allerede eksisterende kritiske forskningsresultater og lægelige iagttagelser.

Hvor der er vilje er der vej